Silaj Paketleme

Silaj Paketleme

Paketlenmiş balya silajı, silaj yapımı için uygun arazisi, iklimi, makine-ekipman parkı ve en önemlisi bilgi ve tecrübesi olan yerlerde yapılan kaliteli silajların, paketlenmesini, paketli olduğu için ülkenin her tarafına dağıtılmasını ve tüketilmesini sağlayan bir üretim yöntemidir. Bu yöntem ile; 1- Ülkenin her yerinde hayatında hiç silajlık bitki yetiştirmiş, silaj makinası görmemiş, silaj yapmamış çiftçiler bile kaliteli silaja ulaşabilir ve hayvanlarını beslemede kullanabilir. 2- Hayvancılık yapan tüm işletmeler, bu yöntemle yapılan silajı kullandığında, yukarıda sayılan silajın tüm faydalarını görebilirler (maliyetin düşmesi, et ve süt veriminde artış vb) 3- İşletmelerin satın aldığı ancak kullanmadığı fazla kalan silaj, yıllarca besin maddesi kaybı olmadan saklanabilir. 4- Bu yöntemle silaj ticareti başlar. Arazisi ve iklimi uygun olan, makine-ekipman parkı yeterli olan bölgelerde girişimciler paketlenmiş balya silajı yaparak diğer dezavantajlı bölgelerdeki çiftçilere ürün gönderebilirler. 5- Silaj balyaları ayrı ayrı paketlendiği için balyalarda bozulma olmaksızın, günlük ihtiyaç kadar silaj balyası açılıp hayvanlara yedirile bilinir. 6- Silajın bilinmesi, tüketilmesi ve faydalarının görülmesi daha geniş alanlarda ve daha fazla miktarda silaj yapıla bilinir. Bu durum hayvancılık yapan işletmelerin yem maliyetini düşürdüğü gibi verimlerini de artırır. Sonuçta ülke hayvancılığı en büyük gider kalemi olan yem giderlerini aşağıya çekebilir.