Mısır Silajı

Mısır Silajı

SİLAJ NEDİR?


Mısır, sorgum, tritikale, ayçiçeği, yonca vs. yem bitkilerinin %60-70 nem düzeyinde hasat edilerek, 2-4 cm boyutlarında kıyıldıktan sonra, silo adı verilen hava geçişi olmayan kapalı ortamlarda sıkıştırılıp depolanarak, laktik asit bakterileri tarafından mayalanmaları neticesinde, elde edilen sulu, lezzetli, besleyici ve ekonomik bir kaba yemdir.