Peyzaj

Peyzaj

Peyzaj genel olarak, manzara veya görünüm anlamına gelmektedir. Daha geniş kapsamda ise "Bir görüş çerçevesinde yer alan bütün doğal ve kültürel çevrenin meydana getirdiği görünüş, kompozisyon ya da tablodur. Peyzaj bulunduğunuz herhangi bir yerde bizi çevreleyen şeylerin tümüdür.

Örnek olarak yapı yoğunluğunun çok yüksek olduğu bir şehirde bir evin penceresinden bakan insanın gördüğü peyzaj, komşu apartmanlar, yollar, varsa ağaçlar, taşıtlar, insanlar gibi elemanlardır. Kente hakim bir tepeden bakan bir insanın gördüğü peyzaj ise yapı grupları, meydanlar, parklar, taşıtlar, kenti kuşatan dağlar, tepeler, ormanlar ve bunun gibi doğal elemanlardır.

Arazi şekilleri, doğal bitki örtüsü, topraklar gibi fiziki unsurlar doğal peyzajı oluştururken insanların bu doğal peyzajı kendi faaliyetleri sonucu şekillendirmesi, onu değişikliğe uğratması ve kendi karakterini yansıtacak şekilde işlemesiyle de kültürel peyzaj ortaya çıkar.